Barnefotballen

Reglement Stjernecup
Stjernecupen spilles etter NFF’s lover og regler for gutter. Stjernecupens egne regler gjelder foran disse og er utfyllende beskrevet i denne artikkelen.

Dette reglementet inneholder spesifikke regler både for barne- og ungdomsfotballen.
    

Lagenes spillerstall:


Barnefotballen
Det er ingen begrensning i antall spillere hvert enkelt lag kan delta med i turneringen.
Det er ikke lov å benytte spillere på tvers av lag i samme klasse.
Det skal på eget skjema, gis opplysninger som viser spillernes draktnummer, navn og fødselsår.
Kun spillere som er påført spillerlisten før førstekamp er spille berettig i turneringen

Ungdomsfotballen:
Det er ingen begrensning i antall spillere hvert enkelt lag kan delta med i turneringen.
Det er ikke lov å benytte spillere på tvers av lag i samme klasse.
Det skal på eget skjema, gis opplysninger som viser spillernes draktnummer, navn og fødselsår.
Kun spillere som er påført spillerlisten før førstekamp er spille berettig i turneringen
Det kan søkes om å få bruke 2 spillere fra andre klubber til hospitering. Det forutsetter at det sendes inn en skriftlig godkjennelse fra klubben/klubbene som spillerne er medlem i. Turneringsledelsen skal ha godkjennelsen senest 14 dager før turneringsstart.
Sammensatte lag/samarbeidslag:
Barnefotballen:

·Godkjennes kun dersom disse allerede er innvilget i hjemmehørende krets

·Hospitering tillates ikke i barnefotballen

Ungdomsfotballen:

·Godkjennes kun dersom disse allerede er innvilget i hjemmehørende krets
Futsal
Barnefotballen:

·Tillattes ikke

Ungdomsfotballen:

·NFF registrerte futsal lag kan delta i turneringen

Dispensasjoner:
·Det er IKKE lov med overårige, kun riktig alder eller underårige. Unntaket er hvis en spiller har dispensasjon fra egen krets om spill for det beste alderstrinn. Dispensasjonen skal ligge ved søknaden.

·Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget,
taper det lag som har brukt en ikke spilleberettiget spiller kampen.
I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner.

Drakter/spillerutstyr:
Alle lag må stille med sine respektive klubbers drakter samt spillerne må stille med innmeldt draktnummer.
Hvis to motstandere har like drakter eller dommeren mener draktene er for like, skal bortelaget laget skifte til sine reservedrakter, eller bruke vester som laget selv har ansvar for å ha med seg.
Det stilles ingen krav til nummer på reservedraktene.
Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere.
Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart.
Manglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag.
Banestørrelse/Målstørrelse/Fotballens størrelse
·Vi følger NFF`s anbefaleringer/regler i forhold til banestørrelser på 7èr, 9èr og 11èr. Det samme gjelder str på målene.

·Ballstørrelse som benyttes er nr. 4 eller 5. Vi følger NFF sine anbefalinger om str på fotballen ut i fra alder
Bruk av feil ballstørrelse er ikke protestgrunnlag.
Regler for igangsetting av spill på 7èr bane
·Keeper kan ikke sparke eller kaste ballen over midten på banen ved målspark.

·Hvis keeperen tar ballen i hendene ved tilbakespill, idømmes det indirekte frispark.

·Ballen er ikke satt i spill ved målspark, før ballen er ute av 7 meteren.
Tilbakespillregel og pressfri sone
Ber om at alle setter seg inn i reglene som gjelder tilbakespill og pressfrisone.
Banehalvdel og avspark: Det lag som står som hjemmelag, har avspark og skal stille med godkjent kampball. Lagene stiller på den banehalvdel som dommeren bestemmer.
Dommere:
Cupens dommere settes opp av Stjernecupens administrasjon.
I de kamper hvor det ikke oppnevnes dommertrio, plikter lagene å stille linjevakt.
Walk over:
Hvis lag ikke møter klar til spill, innen 10 minutter etter oppsatt tid og ingen har meldt fra til sekretariatet om problemer gis det ”walk over” til det frammøtte lag. Dette gjøres i samarbeid med turneringsledelsen
Ved ”walk over” settes resultatet i kampen til 3-0
Med godkjente problemer menes trafikkproblemer, problemer med å finne veien til banen etc.
Uansett må sekretariatet varsles før kampstart.
Protester:
Barnefotballen:
Protester tillates ikke i barnefotballen

Ungdomsfotballen:
Protester og tvister avgjøres av en jury bestående av juryleder, dommeransvarlig og to uavhengige medlemmer oppnevnt av Stjernecupens administrasjon.
Alle protester skal meldes skriftlig, senest 30 minutter etter kampslutt.
Protestgebyr på kr. 1000,- må medfølge den innleverte protest.
Gebyret returneres hvis protesten tas til følge.

Juryleder er Fredd Kenneth Søby

Kampens lengde:

Kampene spilles over 2x20 min med 3 minutters pause.

  


   

Spillesystem:
Barnefotballen:
Alle lag skal spille like mange kamper, fordelt på lørdag og søndag.
Lagene blir delt inn i grupper på fire lag, der alle møter alle. Det vil si at lagene blir delt inn i grupper.
Vi ønsker jevnest mulig kamper. Av den grunn blir lagene delt inn i nye puljer dag nummer to basert på intensjon om jevnbyrdighet.
Det vil ikke bli kåret noen vinner

Ungdomsfotballen:

·Gruppespill på lørdag

·Cupspill på søndag bestemt etter resultater fra lørdagens kamper.
Advarsel - Gult kort - Rødt kort
Barnefotballen:

·Arrangør bruker de gjeldende regler som er gitt av NFF i håndteringen av kort/advarsel/tilsnakk.

Ungdomsfotballen:

·Spillere som er tildelt ett rødt kort skal automatisk stå over lagets neste kamp.

·Hvis en spiller får gult kort må spilleren automatisk sone 5 minutter på sidelinjen. Laglederen har ansvaret for å ta tiden.

·De lagene som får en spiller utvist kan ikke sette inn en ny spiller.

·Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene
følges ved tildeling rødt kort.

·Ved uavgjort blir det straffespark i sluttspillkampene


Premiering:

Ungdomsfotballen:

·Pokal til finalelagene
Forbehold om endringer:
·Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene,
forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan,
eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen.

·Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen.

·Alle klubber må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid
kan motta beskjed om endringene.

·Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen.

·Hvis det trekker seg lag og turneringsledelsen ikke klarer å erstatte med nye lag, kan det bli færre kamper en planlagt

·Ved avlysning eller utsettelse av turneringen som skyldes naturkatastrofer, pandemier, oversvømmelser osv, vil ikke påmeldingsavgiften bli refundert i sin helhet.