Ringsaker

   Kårtorpvegen 1, Furnes

 På dette hotellet så vil det komme en ny hotell kjede istedenfor Scandic Ringsaker. 

Kommer mere info senere.


Hotellets nye hjemmeside:

https://frich.no/