Søndagens Kampoppsett 2021

Fart Stadion 9èr BANE 1 Kunstgress Søndag
   Dag    Start    Slutt Aktivitet  Hjemme         Borte       Res    
Søndag08:0008:55G12 Nivå 1 A     1nr 1nr 8 
Søndag09:0009:55G12 Nivå 1 A     2nr 2nr 7 
Søndag10:0010:55G12 Nivå 1 A     3nr 3nr 6 
Søndag16:0016:55G12 Nivå 1 A     9taper kamp 5taper kamp 6 
Søndag17:0017:55G12 Nivå 1 A    10vinner kamp 5  vinner kamp 6   
Søndag18:0018:55G11 Nivå 1 A    12vinner kamp 7vinner kamp 8 
Søndag19:0019:55G12 Nivå 1 A    12vinner kamp 7vinner kamp 8 

Fart Stadion 9er BANE 2 Gress Søndag
    Dag   Start Slutt  AktivitetKampnr  Hjemm   Borte        Res    
Søndag08:0008:55G12 Nivå 2 A     1      nr 1   nr 8 
Søndag09:0009:55G12 Nivå 2 A     2      nr 2   nr 7 
Søndag10:0010:55G12 Nivå 2 A     3      nr 3   nr 6 
Søndag11:0011:55G12 Nivå 2 A     4      nr 4   nr 5 
Søndag12:0012:55G12 Nivå 2 A     5taper kamp 2taper kamp 3   
Søndag13:0013:55G12 Nivå 2 A     6taper kamp 1taper kamp 4 
Søndag14:0014:55G12 Nivå 2 A     7vinner kamp 1 vinner kamp 4 
Søndag15:0016:00G12 Nivå 2 A     8vinner kamp 2vinner kamp 3 
Søndag16:0016:55G12 Nivå 2 A     9taper kamp 5taper kamp 6 
Søndag17:0017:55G12 Nivå 2 A    10vinner kamp 5vinner kamp 6 
Søndag18:0018:55G12 Nivå 2 A    11taper kamp 7taper kamp 8 
Søndag19:0019:55G12 Nivå 2 A    12vinner kamp 7vinner kamp 8 

Fart Stadion 9er BANE 3 Gress Søndag
     Dag       Start        Slutt    Aktivitet Kampnr Hjemme    Borte      Res   
Søndag08:0008:55G11 Nivå 2 A       1      nr 1   nr 8 
Søndag09:0009:55G11 Nivå 2 A     2    nr 2   nr 7 
Søndag10:0010:55G11 Nivå 2 A     3    nr 3   nr 6 
Søndag11:0011:55G11 Nivå 2 A     4    nr 4   nr 5 
Søndag12:0012:55G11 Nivå 2 A     5taper kamp 2  taper kamp 3   
Søndag13:0013:55G11 Nivå 2 A     6taper kamp 1taper kamp 4 
Søndag14:0014:55G11 Nivå 2 A     7vinner kamp 1 vinner kamp 4  
Søndag15:0015:55G11 Nivå 2 A    8vinner kamp 2vinner kamp 3 
Søndag16:0016:55G11 Nivå 2 A    9taper kamp 5taper kamp 6 
Søndag17:0017:55G11 Nivå 2 A   10vinner kamp 5vinner kamp 6 
Søndag18:0018:55G11 Nivå 2 A   11taper kamp 7taper kamp 8 
Søndag19:0019:55G11 Nivå 2 A   12vinner kamp 7vinner kamp 8 

Børstad Stadion 9èr Kunstgress Søndag
    Dag    Start        Slutt    AktivitetKampnr  Hjemme       Borte          Res     
Søndag  08:0008:55G11 Nivå 1 A      1     nr 1     nr 8 
Søndag09:0009:55G11 Nivå 1 A    2     nr 2     nr 7 
Søndag10:0010:55G11 Nivå 1 A    3     nr 3     nr 6 
Søndag11:0009:55G11 Nivå 1 A    4     nr 4     nr 5 
Søndag12:0012:55G11 Nivå 1 A    5taper kamp 2  taper kamp 3   
Søndag13:0013:55G11 Nivå 1 A    6taper kamp 1taper kamp 4 
Søndag14:0014:55G11 Nivå 1 A    7vinner kamp 1  vinner kamp 4   
Søndag15:0015:55G11 Nivå 1 A    8vinner kamp 2vinner kamp 3 
Søndag16:0016:55G11 Nivå 1 A    9taper kamp 5taper kamp 6 
Søndag17:0017:55G11 Nivå 1 A   10vinner kamp 5vinner kamp 6 
Søndag18:0018:55G11 Nivå 1 A   11taper kamp 7taper kamp 8 
Søndag19:0019:55G12 Nivå 1 A   11taper kamp 7taper kamp 8 

Vang Stadion 9èr kunstgress Søndag
    Dag      Start    Slutt    Aktivitet     Kmpnr     Hjemme      Borte      Res   
Søndag08:0008:55G11 Nivå 1 B           1     nr 9    nr 16 
Søndag09:0009:55G11 Nivå 1 B       2    nr 10    nr 15 
Søndag10:0010:55G11 Nivå 1 B      3    nr 11    nr 14 
Søndag11:0011:55G11 Nivå 1 B      4    nr 12    nr 13 
Søndag12:0012:55G11 Nivå 1 B      5taper kamp 2   taper kamp 3   
Søndag13:0013:55G11 Nivå 1 B      6taper kamp 1taper kamp 4 
Søndag14:0014:55G11 Nivå 1 B      7vinner kamp 1vinner kamp 4  
Søndag15:0015:55G11 Nivå 1 B      8vinner kamp 2vinner kamp 3 
Søndag16:0016:55G11 Nivå 1 B      9taper kamp 5taper kamp 6 
Søndag17:0017:55G11 Nivå 1 B     10vinner kamp 5vinner kamp 6  
Søndag18:0018:55G11 Nivå 1 B     11taper kamp 7taper kamp 8 
Søndag19:0019:55G11 Nivå 1 B     12vinner kamp 7vinner kamp 8 

Ridabu Stadion 9èr Kunstgress, Søndag
    Dag      Start    Slutt    Aktivitet    Kampnr        Hjemme             Borte         Res     
Søndag08:0008:55G12 Nivå 1 B         1         nr 9       nr 16 
Søndag09:0009:55G12 Nivå 1 B       2        nr 10       nr 15 
Søndag10:0010:55G12 Nivå 1 B       3        nr 11       nr 14 
Søndag11:0011:55G12 Nivå 1 B       4        nr 12       nr 13 
Søndag12:0012:55G12 Nivå 1 B       5taper kamp 2      taper kamp 3   
Søndag13:0013:55G12 Nivå 1 B       6taper kamp 1taper kamp 4 
Søndag14:0014:55G12 Nivå 1 B       7vinner kamp 1 vinner kamp 4   
Søndag15:0015:55G12 Nivå 1 B       8vinner kamp 2vinner kamp 3 
Søndag16:0016:55G12 Nivå 1 B       9taper kamp 5taper kamp 6 
Søndag17:0017:55G12 Nivå 1 B     10vinner kamp 5 vinner kamp 6 
Søndag18:0018:55G12 Nivå 1 B     11taper kamp 7taper kamp 8 
Søndag19:0019:55G12 Nivå 1 B     12vinner kamp 7vinner kamp 8 

Løten Stadion 9èr Bane 1 Kunstgress, Søndag
     Dag  Start  Slutt      Aktivitet Kampnr   Hjemme      Borte       Res    
Søndag  08:00  08:55  G12 Nivå 2 B        1       nr 9    nr 16     
Søndag09:0009:55G12 Nivå 2 B     2       nr 10    nr 15 
Søndag10:0010:55G12 Nivå 2 B     3       nr 11nr 14 
Søndag11:0011:55G12 Nivå 1 A     4       nr 4nr 5 
Søndag12:0012:55G12 Nivå 1 A     5taper kamp 2  taper kamp 3 
Søndag13:0013:55G12 Nivå 1 A     6taper kamp 1taper kamp 4 
Søndag14:0014:55G12 Nivå 1 A     7vinner kamp 1 vinner kamp 4  
Søndag15:0015:55G12 Nivå 1 A     8vinner kamp 2vinner kamp 3 
Søndag16:0016:55G12 Nivå 2 B     9taper kamp 5taper kamp 6 
Søndag17:0017:55G12 Nivå 2 B   10vinner kamp 5vinner kamp 6 
Søndag18:0018:55G12 Nivå 2 B   11taper kamp 7taper kamp 8 
Søndag19:0019:55G12 Nivå 2 B   12vinner kamp 7vinner kamp 8 

Stange Stadion 9èr Kunstgress, Søndag
   Dag       Start      Slutt     Aktivitet  Kampnr    Hjemme     Borte        Res     
Søndag08:0008:55G11 Nivå 2 B        nr 9   nr 12 
Søndag09:0009:55G11 Nivå 2 B     nr 10   nr 11 
Søndag10:0010:55G12 Nivå 1 C     nr 17   nr 20 
Søndag11:0011:55G12 Nivå 1 C     nr 18   nr 19 
Søndag12:0012:55G11 Nivå 2 B     nr 11    nr 9 
Søndag13:0013:55G11 Nivå 2 B     nr 12   nr10 
Søndag14:0014:55G12 Nivå 1 C     nr 19   nr 17 
Søndag15:0015:55G12 Nivå 1 C     nr 20   nr 18 
Søndag16:0016:55G11 Nivå 2 B      nr 9   nr 10 
Søndag17:0017:55G11 Nivå 2 B     nr 11   nr 12 
Søndag18:0018:55G12 Nivå 1 C     nr 17   nr 18 
Søndag19:0019:55G12 Nivå 1 C     nr 19   nr 29 

Løten Stadion 9èr Bane 2 Gress, Søndag
    Dag        Start       Slutt         Aktivitet   Kmpnr    Hjemme     Borte         Res                                   
Søndag11:0011:55G12 Nivå 2 B      4    nr 12    nr 13 
Søndag12:0012:55G12 Nivå 2 B      5taper kamp 2  taper kamp 3   
Søndag13:0013:55G12 Nivå 2 B      6taper kamp 1taper kamp 4 
Søndag14:0014:55G12 Nivå 2 B      7vinner kamp 1vinner kamp 4 
Søndag15:0015:55G12 Nivå 2 B      8vinner kamp 2vinner kamp 3